Tag: Kewenangannya Sia-Sia

Nasional

UU Narkotika: Hakim Terbelenggu, Kewenangannya Sia-Sia

26 Januari 2020 12:23

Oleh: Dr Anang Iskandar (Pengamat Hukum & Aktivis Anti Narkoba). BN - Ya, kebiasaan mengadili perkara penyalahguna tanpa keterangan ahli, yang menyatakan penyalah guna adalah ... Selengkapnya